Съчинения в шест тома. Том 2: Повести. Разкази. Очерци. 1906-1948Елин Пелин