Съчинения в шест тома. Том 1: Разкази 1901-1906Елин Пелин