Недостоверен случай; Бягството на ГалатеяЕмил Манов