Избрани произведения в два тома. Том 2: Вкусът на илюзиитеБорис Крумов